Košarica

Pomoč uporabnikom

info@limashop.eu

Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov

Eno glavnih vodil in tudi najpomembnejših podjetja Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. (v nadaljevanju: Limashop.eu) je dosledno spoštovanje pravic in zakonodaje.  

Zavedamo se odgovornosti pri ravnanju z osebnimi podatki naših strank, potencialnih naročnikov, obiskovalcev spletnih mest in vseh posameznikov, ki ob stiku z nami razkrijejo svoje osebne podatke (v nadaljevanju: uporabniki) in zagotavljamo ter se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabljali izključno v namene, navedene v tem dokumentu (Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov).  

V tej Politiki varstva zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) opredeljujemo načine zbiranja osebnih podatkov uporabnikov, namene, za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.  

Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)). 

1. Osebni podatki  

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).  

Lastnik spletnega mesta, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:  

 • osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naslov), 
 • kontaktne podatke in podatke o komunikaciji uporabnika z lastnikom spletnega mesta (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije), 
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta lastnika spletnega mesta (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL), 
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda lastniku spletne strani ob zahtevi za določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

2.  Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov  

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, izvedeno v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.  

Lastnik spletne strani zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov na naslednjih pravnih podlagah:  

 • privolitev (soglasje) posameznika, 
 • zakonska in pogodbena podlaga, 
 • zakonit interes. 

Lastnik spletne strani ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, razen kadar mu uporabniki to omogočite oz. v to privolite:  

 • ko se naročite na prejemanje e-novic, 
 • ko nam posredujete svoje podatke po elektronski pošti, 
 • ko nam izročite svoje podatke v obliki poslovnih vizitk, 
 • kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima lastnik spletne strani zakonit interes za obdelavo. 

Časovno obdobje, v katerem lastnik spletne strani hrani zbrane podatke, je natančneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov. 

2.1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja  

Podjetje Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:  

 • namene pošiljanja e-novic, 
 • obdelavo naročil
 • obveščanja o svojih storitvah, ponudbah in poslovnih priložnostih ter 
 • vabila na dogodke.

2.2. Obdelava na podlagi zakonov in pogodbenih dogovorov  

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi. 

3. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov  

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države 

Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana zbranih osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. 

5. Oblikovanje profilov 

5.1. Uredba GDPR Upravljavcu nalaga dolžnost obveščanja o avtomatiziranem sprejemanju odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ki je navedeno v 22. členu odst. 1 in 4 Uredbe o GDPR in – vsaj v teh primerih – pomembne informacije o pravilih njihovega sprejemanja ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zato Upravljavec v tej točki pravilnika o varovanju osebnih podatkov predstavlja informacije o možnem oblikovanju profilov.

5.2. Upravljavec lahko uporabi profiliranje za namene neposrednega trženja v Spletišču, vendar odločitve, ki jih na njegovi podlagi sprejme Upravljavec, ne zadevajo sklenitve ali zavrnitve sklenitve Prodajne Pogodbe ali možnosti uporabe Elektronskih Storitev v Spletišču. Učinek uporabe profiliranja v Spletišču je lahko, na primer, priznanje popusta določeni osebi, pošiljanje kode za
popust, opozarjanje na nedokončane nakupe, predložitev predloga izdelka, ki lahko ustreza interesom ali željam določene osebe ali ponudba boljših pogojev v primerjavi s standardno ponudbo. Kljub profiliranju dana oseba svobodno odloča, ali želi izkoristiti na ta način pridobljen popust ali boljše pogoje in opraviti nakup v Spletišču.

5.3. Profiliranje v Spletišču temelji na samodejni analizi ali napovedi obnašanja določene osebe na strani Spletišča, npr. z dodajanjem določenega izdelka v nakupovalni voziček, brskanjem po določeni strani izdelka v Spletu ali z analizo prejšnje zgodovine nakupov v Spletišču. Pogoj takega profiliranja je, da Upravljavec poseduje osebne podatke določene osebe, da bi ji nato lahko poslal npr. kodo za popust.

5.4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na samodejni obdelavi, vključno s profiliranjem, in ima pravne učinke ali podobne učinke na osebo.

6. Hramba osebnih podatkov  

Osebne podatke, ki se jih z osebno in eksplicitno privolitvijo zaupali Spletna trgovini, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

z ob registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do vašega preklica.  

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.  

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov skrbimo večplastno. Osebne podatke hranimo v digitalni obliki, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. 

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih Neoserv.si do vašega preklica, vendar ne dlje, kot traja maksimalna doba hrambe. Ustrezno so varovani tudi poslovni prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami. 

6. Rok hrambe osebnih podatkov  

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.  

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.  

Osebne podatke posameznika lahko podjetje Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike in 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank oziroma za vse ostale uporabnike ter do odjave naročnika na e-novice oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.  

V času upravljanja osebnih podatkov ima na zahtevo posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Račune v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost podjetje hrani še 10 let po poteku leta izdaje računa.

7PIŠKOTKI V SPLETIŠČU, OPERATIVNI PODATKI IN ANALITIKA .

7.1. Datoteke Cookies (Piškotki) so majhne besedilne informacije v obliki besedilnih datotek, ki jih pošlje strežnik in so shranjene na strani osebe, ki obišče stran Spletišče (npr. na trdem disku računalnika, prenosnega računalnika ali na pomnilniški kartici pametnega telefona – odvisno od naprave, ki jo uporablja obiskovalec našega Spletišča). Podrobne informacije o piškotkih in zgodovini njihovega nastanka lahko najdete med drugim tukaj: https://sl.wikipedia.org/wiki/Piškotek.

7.2. Upravljavec lahko obdeluje podatke shranjene v datotekah Cookies, ko uporabniki uporabljajo Spletišče za naslednje namene:

7.2.1. prepoznavanje registriranih Uporabnikov kot prijavljenih v Spletišču in prikaz njihove prijavljenosti;
7.2.2. beleženje Izdelkov, dodanih v košarico s ciljem oddaje naročila;
7.2.3. beleženje podatkov iz izpolnjenih Naročilnic, anket ali podatkov o prijavi v Spletišče;
7.2.4. prilagajanje vsebine strani Spletišča individualnim željam Uporabnika (npr. glede barv, velikosti pisave, postavitve strani) in optimizacijo uporabe strani Spletišča;
7.2.5. vodenje anonimnih statistik, ki prikazujejo, uporabo strani Spletišča;
7.2.6. ponovno trženje, torej raziskave o obnašanju obiskovalcev spletne trgovine z anonimno analizo njihovih dejavnosti (npr. ponavljajoči se obiski določenih spletnih mest, ključnih besed itd.), s ciljem izdelave njihovega profila in zagotavljanja oglasov, prilagojenih njihovim interesom, tudi ob obisku drugih spletnih mest v reklamnem omrežju Google Inc. in Facebook Ireland Ltd..

7.3. Večina internetnih brskalnikov, ki so na voljo na trgu, ima privzeto shranjevanje Piškotkov. Vsakdo ima možnost, da z nastavitvami svojega brskalnika določi pogoje uporabe Piškotkov. To pomeni, da lahko na primer delno omejite (npr. začasno) ali v celoti onemogočite možnost shranjevanja Piškotkov – v tem primeru pa lahko to vpliva na nekatere funkcije Spletišča (na primer ne bo mogoče oddati naročila prek Naročilnice, saj si sistem ne zapomni Izdelkov v košarici pri naslednjih korakih oddaje Naročila).

7.4. Nastavitve brskalnika v okviru Piškotkov so pomembne z vidika soglasja za uporabo Piškotkov s strani našega Spletišča- v skladu z določbami se lahko takšno soglasje izrazi tudi prek nastavitev spletnega brskalnika. Če takšnega soglasja ni, je potrebno nastavitve brskalnika na področju Piškotkov ustrezno spremeniti.

7.5. Podrobne informacije o spreminjanju nastavitev Piškotkov in njihovem samodejnem odstranjevanju v najbolj priljubljenih spletnih brskalnikih so na voljo v razdelku pomoči spletnega brskalnika in na naslednjih straneh (samo kliknite povezavo):

v brskalniku Chrome
v brskalniku Firefox
v brskalniku Internet Explorer
v brskalniku Opera
v brskalniku Safari
v brskalniku Microsoft Edge

7.6. Upravljavec vsakič, ko spletno stran obišče katerakoli oseba, zbira in shranjuje t.i. datoteko dnevnika strežnika, ki na primer vsebuje informacije o internetni povezavi za prikaz strani Spletišča: IP naslov, datum in čas povezave, količino prenesenih podatkov in ponudnika (podatki dostopa). Ti podatki o dostopu so anonimni in se analizirajo za zagotavljanje nemotenega delovanja spletne strani in izboljšanje naših storitev.

7.7. Upravljavec lahko v Spletišču uporablja uslugi Google Analytics, Universal Analytics, ki ju ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). S temi storitvami lahko Upravljavec analizira promet v Spletišču. Zbrani podatki se obdelujejo kot del zgoraj navedenih storitev anonimno (to so t.i. operativni podatki, ki onemogočajo identifikacijo osebe) in služijo ustvarjanju statističnih podatkov, ki so koristni pri upravljanju Spletne Trgovine. Ti podatki so skupinski in anonimni, t.j. ne vsebujejo identifikacijskih elementov (osebnih podatkov) obiskovalcev strani Spletišča. Upravljavec, ki uporablja zgoraj navedene storitve v Spletišču, zbira take podatke kot so vir in sredstvo pridobivanja obiskovalcev Spletišča, njihov način obnašanja na strani Spletišča, informacije o napravah in brskalnikih, s katerih obiščejo spletno stran, IP in domeno, geografske in demografske podatke (starost, spol) in interese. Google Analytics lahko preprosto blokirate, tako da informacije o vaši dejavnosti v Spletišču ne bodo poslane naprej – v ta namen lahko namestite vtičnik brskalnika, ki ga ponuja Google Inc. in je na voljo tukaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl.

7.8. Upravljavec lahko v Spletišču uporablja uslugo Double Click, ki jo zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Googlova storitev DoubleClick uporablja piškotke za prikazovanje ustreznih oglasov uporabnikom. Spletnemu brskalniku naročnika je dodeljena psevdonimna identifikacijska številka (ID), s katero preveri, kateri oglasi so bili prikazani v brskalniku in kateri oglasi so bili priklicani. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Uporaba datotek piškotkov DoubleClick omogoča Googlu in partnerskim spletnim mestom prikazovanje oglasov na podlagi prejšnjih obiskov spletne strani Ponudnika ali drugih spletnih mest. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki, Google pošlje na strežnik v ZDA za analizo in tam shrani. Google spoštuje določbe o varstvu podatkov iz sporazuma med EU in ZDA o Zasebnostnih ščitih in je registriran v programu EU-ZDA o Zasebnostnih ščitih, ki ga izvaja Ministrstvo za trgovino ZDA. Prenos zgoraj navedenih podatkov s strani Googla tretjim osebam poteka izključno na podlagi zakona ali kot del obdelave podatkov naročila. Google v nobenem primeru ne bo povezal vaših podatkov z drugimi podatki, ki jih je zbral Google.

7.9. Upravljavec lahko v Spletišču uporablja uslugo Google Maps ki jo zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zgornja storitev omogoča prikaz interaktivnih zemljevidov neposredno na strani Spletišča in uporabo funkcij zemljevida. Z obiskom spletne strani Google prejme informacije, da je Uporabnik izbral ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega lahko Google prejme informacije o trenutni lokaciji Naročnika (kot je signal GPS, ki ga pošlje mobilni telefon) ali informacije, ki določajo približno lokacijo Naročnika. Če je naročnik hkrati prijavljen v svoj račun v Googlovem sistemu, so zgornji podatki neposredno povezani s tem računom. Google shranjuje zgornje podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za oglaševanje, tržne raziskave in /ali oblikovanje spletnega mesta glede na povpraševanje. Uporabnik ima pravico nasprotovati ustvarjanju takih uporabniških profilov, vendar se morate za uporabo te pravice obrniti na Google. Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in obdelavi podatkov v Googlu ter o vaših pravicah v zvezi s tem in možnostih za zaščito zasebnosti si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.10. Upravljavec lahko uporablja internetno trgovino s tako imenovanim vtičniki za portale: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (vtičnik Youtube Video Plugin). Facebook in Instagram upravlja Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Google Inc. in Google+ upravlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter upravlja Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Podjetje Instagram upravlja Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Brskalnik uporabnika vzpostavi povezavo s strežniki Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest ali YouTube. Vsebina vtičnika je poslana neposredno od ustreznega ponudnika v brskalnik in integrirana na spletni strani. Z integracijo vtičnikov ponudniki storitev prejmejo informacije, da je Uporabnikov brskalnik odprl ustrezno stran, tudi če Uporabnik nima profila ali trenutno ni prijavljen. Te informacije (vključno z IP naslovom) se prenesejo neposredno iz brskalnika na ustrezen ponudnikov strežnik v ZDA in tam shranijo. Če je Uporabnik prijavljen v eno od storitev, lahko operaterji zgornjih portalov njegov obisk na strani Spletišča prenesejo na profil Uporabnika na portalih zgoraj
navedenih subjektov. V primeru interakcije z vtičniki, na primer prek gumbov »Všeč mi je«, »+1«, »Twitter« ali »Instagram«, se informacije o teh interakcijah pošljejo tudi neposredno na strežnike ponudnikov zgoraj navedenih storitev in tam shranijo. Namen in obseg zbiranja podatkov, nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani ponudnikov ter ustrezne pravice in možnosti nastavitev glede varstva zasebnosti najdete v informacijah o varstvu podatkov na straneh višje omenjenih podjeti:

Facebookova politika zasebnosti: http://www.facebook.com/policy.php;
Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ;
Pravilnik o zasebnosti za Twitter: https://twitter.com/privacy;
Instagram politika zasebnosti: https://help.instagram.com/ 155833707900388;
Politika zasebnosti za Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Da bi preprečili povezavo podatkov, zbranih prek zgornjih vtičnikov s profilom Uporabnika v določeni storitvi, se lahko Uporabnik odjavi iz storitve pred obiskom naše spletne strani. Naročnik storitve lahko tudi popolnoma blokira nalaganje vtičnikov z dodatki brskalnika, npr. z uporabo skripte za blokado “NoScript” (http://noscript.net/).

7.10. Spletna trgovina ima nameščen Jetpack, ki ščiti trgovino pred zlonamernimi vdori, komentarji, kraji podatkov. Jetpack sledi obiskovalcem trgovine in jim ob morebitnih kršitvah prepreči dostop do spletne trgovine in tako krajo podatkov. Nudi nam tudi analizo spletišča ter dogajanje.

7.11 Spletna trgovina ima nameščen Yoast SEO za optimizacijo in iskanje spletne strani preko ključnih besed ter nudi analizo spletišča in sledenje obiskovalcem. Yoast BV .Don Emanuelstraat, 36602 GX Wijchen. The Netherlands
Tel: +31 (0)24 82 00 337 (please don’t call us for questions, use our support email.). Chamber of Commerce / KvK: 55404367. VAT Number: NL851692540B01

7.12 Spletno trgovino poganjajo Woocommerce in z njim povezani vtičniki (Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce, Facebook for WooCommerce, Variation Swatches for WooCommerce, WooCommerce shipping & tax), ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Platforma in vtičniki z njo povezani beželijo in shranjujejo vaše podatke za lažjo uporabo in funkcionalnost. Povezava do njihove Politike varstva zasebnosti in osebnih podatkov https://automattic.com/privacy/

8. Pravice posameznika  

Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.  

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na elektronski naslov info@limashop.eu, ali z navadno pošto na naslov Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.  

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije. 

8.1. Ravnanje v primeru kršitev  

Podjetje Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p., Gašperšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika. Vsakega od prizadetih bo o morebitnih kršitvah obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji. 

 

Lastnik: 

Spletna trgovina, Mitja Zagorc s.p.,

Gašperšičeva ulica 3,

1000 Ljubljana.

Davčna številka: 42962030

Matična številka: 9021710000

TRR: SI56 028430264013907 odprt pri NLB d.d.

Hitra dostava z DPD Slovenija

Brezplačno za naročila prek 50€

Garancija na zadovoljstvo

Izdelek lahko vrnete v 14 dneh od prejema.

Varno plačilo

Sprejemamo plačila preko bančne transakcije in po povzetju.